Laskenstein.no

Laske Stein AB eies i dag av Benders Norge AS og finnes på benders.se.

Utendørs byggearbeid på vinterstid?

Vinteren setter som regel en stopper for ganske mange byggeaktiviteter. De fleste vil forsøker å bli ferdig med sine prosjekter før den første frosten setter inn, og gjør det både ubehagelig og vanskelig å arbeide utendørs.

Dertil er det ikke alle typer materialer som egner seg for utendørs bruk når det er kaldt, eller under frysepunktet. Dette gjelder spesielt for arbeid som har vann som en komponent, som arbeid med betong, fliselim eller med murpuss. Det samme gjelder også for ekspanderende montasjeskum, og liknende poly-plastprodukter som anbringes i flytende form. Drivgassen trenger varme for ekspandere. Derfor er det lurt å være ferdig med prosjekter av denne typen når den kalde årstiden nærmer seg. Om det ikke går, så finnes det selvfølgelig også andre alternativer.

Grip til alternative materialer når det er nødvendig

Andre typer materialer tillater på tross av lave temperaturer en langt bedre bearbeidelse, også utendørs. Dertil finnes det materialer som også kan anvendes problemløst i kulda.

I Norge er det naturlig å gripe tilbake på tradisjonsmaterialet treverk. Om du må fortsette konstruksjon på vinteren, kan treverk, finerplater eller gipsplater, være et bedre materiale enn våt-vegger, både utendørs, så vel som innendørs i hus som enda ikke har noen stadig varmekilde.

Om du skal bygge fangvegger, eller sikre områder rundt ett nybygg, eller om du skal begynne på grunnlaget for hagelandskapet, er det også mulig å gripe til alternativer, som gjør at du unngår støyping. Den nye måten for å lage stabile tørrvegger med stein er meget enkel, men den forutsetter bruk av kasser av metallgitter, som du fyller opp, en etter en.

Slutte å røyke

Du som allerede har gått inn i verden av e cigg vet hva en flott oppfinnelse dette er for den som elsker å røyke, men finner det helt ut av tiden for å forgifte unødvendig. E-sigaretter er også et godt alternativ for de som vil slutte å røyke i det lange løp, men har problemer med å synke. Med en e-sigarett kan du gå ned uten tilbaketrekking.

Samarbeid

  • For de som ønsker å gi gaver til dine ansatte, sjekk firmagaver.as